Overdracht OSO en uitschrijven leerlingen

Voor leerlingen die naar de kopklas gaan de volgende stappen in Parnassys doorlopen worden:
- Alle relevante bijlagen toevoegen aan Parnassys, vooral het kopklasaanmeldingsformulier is van belang
Tabblad Onderwijs:
- Advies leerling wordt 'geen specifiek advies mogelijk
- Leerling uitschrijven per 31-8
- Reden uitschrijving is 'Kiest een andere basisschool' (de kopklas valt onder het PO)
- Brinnummer vervolgschool is Kopklas 14AI02
Hierna het OSO klaarzetten, stappenplan volgt. 
 
De Kopklas