Uw rol als ouder/verzorger


Als ouder/verzorger speelt u ook een belangrijke rol.
U moet beslist achter de keuze voor de Kopklas staan. Wij vragen tijdens dit Kopklasjaar namelijk van u dat u uw kind zo goed als u kunt steunt en meehelpt aan zijn/haar groei. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan nauw contact met de leerkracht of interesse tonen in uw kind door naar huiswerk en de schooldag te vragen.

Uw kind moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om van een Kopklasjaar een succes te kunnen maken.
Aangezien u uw kind het beste kent, is het belangrijk dat u samen met uw kind nadenkt over de vraag: kan de Kopklas zinvol zijn voor mijn kind?
Neemt u hiervoor samen met uw kind aandachtig de website en 'checklijst aanmeldingscriteria' door.

Voldoet uw kind aan de aanmeldingscriteria én wil hij/zij graag naar de Kopklas? Dan neemt u contact op met de school van uw kind. Alle communicatie met de Kopklas verloopt namelijk via de leerkracht/ IB-er van school. U leest over de volgende stappen meer bij kopje ‘Aanmelden’.  

 
De Kopklas