Vacatures

Bij interesse kan altijd contact opgenomen worden met de directeur van de kopklas:
Martine Keuning (06-20956777)

Functieprofiel kopklasdocent:
- heeft ruime ervaring in het basisonderwijs (groep 7/8)
- heeft ervaring met de KP Amsterdam (overstap PO naar VO)
- is flexibel, innovatief en initiatiefrijk
- beschikt over een breed didactisch repertoire
- kan zelf invulling geven aan zijn/haar onderwijs binnen de kerndoelen (TULE/SLO)
- is in staat zelf onderwijs/doelen vorm te geven binnen thema's/het curriculum van de Kopklas
- hanteert een sterk klassenmanagement
- stelt hoge eisen aan de leerlingen en aan zichzelf
- motiveert leerlingen om een hoog niveau na te streven
- heeft affiniteit met NT-2 leerlingen
- kan goed ‘op afstand’ samenwerken
- is in staat te functioneren in twee teams (Kopklas en VO)
- kan zelfstandig werken in een VO-school
- kan goede contacten onderhouden met ouders, basisscholen en VO-scholen
- kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Kopklas

 
 
De Kopklas