Vacatures

Momenteel is er geen vacature. Heb je interesse, dan mag je altijd contact opnemen met de directeur van de Kopklas Martine Keuning (info@kopklasamsterdam.nl). 


Functieprofiel kopklasdocent:
- beschikt over een breed didactisch repertoire
- kan zelf invulling geven aan zijn/haar onderwijs binnen de kerndoelen (TULE/SLO)
- is in staat zelf onderwijs/doelen vorm te geven binnen thema's/het curriculum van de Kopklas
- hanteert een sterk klassenmanagement
- stelt hoge eisen aan de leerlingen en aan zichzelf
- motiveert leerlingen om een hoog niveau na te streven
- heeft affiniteit met NT-2 leerlingen
- heeft ervaring in het basisonderwijs (groep 7/8)
- heeft ervaring met de KP Amsterdam (overstap PO naar VO)
- is flexibel, innovatief en initiatiefrijk
- kan goed ‘op afstand’ samenwerken
- is in staat te functioneren in twee teams (Kopklas en VO)
- kan zelfstandig werken in een VO-school
- kan goede contacten onderhouden met ouders, basisscholen en VO-scholen
- kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Kopklas
- is bereid zich in te lezen in de materie van Formatief Assessment en Management Drives

De Kopklas biedt:
- een interessante en uitdagende functie binnen een enthousiast en gedreven team dat op afstand met elkaar samenwerkt, innoveert en professionaliseert
- een salaris conform de CAO PO conform het HRM beleid van AMOS

Vragen? 
Neem gerust contact op met Martine Keuning (06-20956777)

 
 
De Kopklas