Advies

De Kopklas is een unieke kans en een waardevolle investering in de toekomst. Klik hier om onze krant te downloaden. Hierin lees je ervaringen van oud-leerlingen, collega's en nog veel meer. Zeker de moeite waard om te lezen. Wil je een exemplaar ontvangen? Mail dan naar info@kopklasamsterdam.nl

U kunt soms het idee hebben dat bij sommige leerlingen een hoger advies past dan dat nu gegeven kan worden. Voor deze leerlingen kan de Kopklas een unieke kans zijn. Het gaat om hardwerkende, serieuze, theoretisch ingestelde leerlingen die baat zouden kunnen hebben bij een taalinterventie van een jaar om een hogere/meer passende uitstroom in het VO te bereiken. 

Vaak zijn prestaties op het gebied van rekenen en/of spelling duidelijk beter dan talige zaken zoals woordenschat, begrijpend lezen of zinsbouw. Als leerkracht/IB-er speelt u een belangrijke rol omdat u de leerling signaleert en enthousiasmeert voor de Kopklas. 

Van advisering naar aanmelding:
1) Aan de hand van toetsresultaten, inzet en leerhouding wordt door u bepaald of de leerling in aanmerking komt voor de Kopklas. De leerling voldoet in uw ogen aan de Kopklas-criteria. 
Onder het kopje 'aanmeldingsprocedure' is het aanmeldformulier met de criteria te vinden. 

2) U gaat het gesprek over de mogelijkheid van de Kopklas aan met de leerling en met de ouders. Het is belangrijk dat leerling en ouders de informatie/filmpjes op de website bekijken. De brochure kan meegegeven worden, download hier. 

Het gesprek over het advies 'Kopklas' kan eind groep 7 of begin groep 8 al in gang gezet worden. In sommige gevallen is uitstroom na groep 7 passend. Voor overleg kunt u contact opnemen.

3) De werkelijke aanmeldprocedure kan in gang worden gezet. Zie kopje aanmeldprocedure. 

Als een kind niet kan deelnemen aan de Kopklas, wordt dit tijdig gecommuniceerd aan de basisschool (vóór de deadline van aanmelding bij het VO). 

De Kopklas