Aanmeldingsprocedure

Aanmeldingsprocedure 

De basisschool kijkt of een leerling geschikt is voor de Kopklas en geeft dit advies/ besluit aan de leerling. Klik hier voor het format 'Hoe herken ik een Kopklasleerling?'
De leerling en de ouders moeten achter de aanmelding staan! Pas daarna kan de leerling aangemeld worden. Klik hier voor het Tijdpad aanmelding kopklas 
De procedure bestaat uit de volgende stappen:
  1. De basisschool geeft het advies Kopklas
  2. Leerling en ouders gaan akkoord met de ‘vooraanmelding’
  3. De basisschool meldt de leerling aan volgens het stappenplan
  4. Voorscreening vindt plaats op basis van de eerste gegevens
  5. Er vindt een toetsronde plaats, waarin de aangemelde leerling wordt getoetst en geobserveerd. De eerste toetsronde is in december. 
  6. Er is een gesprek tussen de basisschool en de Kopklas over onder andere de toetsresultaten en de leer- en werkhouding van de leerling
  7. De toelatingscommissie van de Kopklas bespreekt of de leerling toegelaten kan worden
  8. De leerling krijgt voor de loting&matching van start gaat te horen of hij geplaatst kan worden
  9. De leerling wordt definitief ingeschreven bij de Kopklas 
In elke Kopklas hebben we plek voor 15 leerlingen. Voor cursusjaar 2019/2020 kunnen vanaf 1 oktober 2018 nieuwe leerlingen worden aangemeld. Het is aan te raden zo snel mogelijk in gesprek te gaan met leerlingen voor wie de kopklas een mooie kans zou kunnen zijn. Aanmelden kan tot 6 februari. 

De leerlingen worden voor een jaar ingeschreven onder het BRINnummer 14AI02, bestuur AMOS.
De Kopklas