Aanmelden

Voldoe je aan de criteria van de Kopklas en ben je bereid om een jaar te investeren in je (taal)ontwikkeling? 
Dan kun je je aan laten melden bij de Kopklas. De Kopklas is een bewuste keuze. 

De school kan een leerling aanmelden via de volgende stappen:
- De school download het kopklasaanmeldingsformulier en vult dit in
- Dit formulier wordt als bijlage in Parnassys én in het OKI-doc van de leerling gehangen
- Het OKI-doc wordt zo compleet mogelijk ingevuld en gereed gemeld, volgens het ELK-stappenplan
- Om de aanmelding definitief te maken, wordt het ELK leerlingnummer gemaild naar info@kopklasamsterdam.nl

Per locatie worden maximaal 15 leerlingen geplaatst. 
Om te komen tot een evenwichtige verdeling wordt bij de indeling van de groepen gekeken naar een aantal aspecten:
- niveaus van leerlingen
- aantal jongens/meisjes
- maximaal 2 leerlingen van één school 
- achtergrond van leerlingen
- in Nederland geboren/ later in Nederland gekomen
 
De Kopklas