Aanmelden

Leerlingen: Voldoe je aan de criteria van de Kopklas, ben je bereid om een jaar te investeren in je (taal)ontwikkeling en wil je een jaar hard werken om jouw doel te bereiken?
Ga zo snel mogelijk in gesprek op school, neem samen de criteria checklijst door en vraag of jouw leerkracht de aanmeldingsprocedure in gang kan zetten.

Scholen: Heb je een leerling op het oog voor wie de Kopklas een unieke kans zou kunnen zijn omdat je ziet dat hij/zij meer kan? Dat hij/zij door een taalinterventie op een meer passend niveau kan uitstromen? Ga in gesprek met leerling en ouders en meldt de leerling aan via het stappenplan. 

De school kan een leerling aanmelden via de volgende stappen:
- De school download het aanmeldingsformulier en vult dit in
- Dit formulier wordt als bijlage in Parnassys én in het OKI-doc van de leerling gehangen
- Het OKI-doc wordt zo compleet mogelijk ingevuld en gereed gemeld, volgens het ELK-stappenplan
Zie hier een instructiefilmpje voor aanmelding via ELK
- Om de aanmelding definitief te maken, wordt het ELK leerlingnummer gemaild naar info@kopklasamsterdam.nl

Aangemeld en geplaatst? Dit is handig om te weten:
- Per locatie worden maximaal 15 leerlingen geplaatst.
- Nadat duidelijk wordt hoeveel leerlingen in totaal geplaatst worden, wordt de indeling gemaakt (half maart)
- We vertrouwen erop dat elke leerling blij is met de kans om naar de Kopklas te gaan, ongeacht de locatie. 
- Na het jaar Kopklas kan elke VO school gekozen worden binnen de loting en matching.

Om te komen tot een evenwichtige verdeling wordt bij de indeling van de groepen gekeken naar een aantal aspecten:
- niveaus van leerlingen
- aantal jongens/meisjes
- maximaal 2 leerlingen van éénzelfde klas per school
- culturele achtergrond van leerlingen
- in Nederland geboren/ later in Nederland gekomen
 
De Kopklas