Aanmeldingsprocedure

Voorafgaand aan de aanmelding:

  • U bent bekend met de informatie van de kopjes Advies en Toelatingscriteria 
  • De leerling voldoet aan de criteria en de checklijst is besproken met leerling/ouders
  • De leerling en ouders staan achter het besluit voor aanmelding bij de Kopklas. Het is belangrijk dat de leerling bewust kiest een jaar te investeren in zijn/haar ontwikkeling/toekomst.
Alle communicatie omtrent aanmelding en plaatsing verloopt via de leerkracht/IB-er van de basisschool. 

De procedure is als volgt:
1) Tussen 1 oktober en uiterlijk 11 februari 2022 meldt de school aan via het stappenplan (hoe eerder aangemeld, hoe eerder het plaatsingsbesluit bekend zal zijn)

Klik hier voor het stappenplan
Zie ook het instructiefilmpje, klik hier 

2) Download hier het officiële aanmeldformulier Kopklas
3) Voorscreening door de Kopklas vindt plaats op basis van de aangeleverde informatie
4) De leerling wordt op basis van de voorscreening binnen 4 weken na aanmelding uitgenodigd voor de meeloopmoment/toetsronde (zie bij veelgestelde vragen wat deze toetsronde inhoudt).
5) Indien gewenst wordt aanvullende informatie opgevraagd
6) De toelatingscommissie neemt een plaatsingsbesluit
7) De leerling ontvangt via de basisschool het plaatsingsbesluit (vóórdat de aanmeld periode VO afgelopen is)
8) De groepsindeling en inschrijfformulieren worden half maart gemaild naar de basisschool
9) Na inlevering wordt de leerling definitief ingeschreven bij de Kopklas

Wilt u meer informatie?
Klik hier voor uitgebreide informatie/het tijdpad aanmelding en inschrijving
De Kopklas