Aanmeldingsprocedure

Voorafgaand aan de aanmelding:

  • U bent bekend met de informatie van de kopjes Advies en Toelatingscriteria 
  • De leerling voldoet aan de criteria en de checklijst is besproken met leerling/ouders
  • De leerling en ouders staan achter het besluit voor aanmelding bij de Kopklas. Het is belangrijk dat de leerling bewust kiest een jaar te investeren in zijn/haar ontwikkeling/toekomst.
Alle communicatie omtrent aanmelding en plaatsing verloopt via de leerkracht/IB-er van de basisschool. 

De procedure is als volgt:
1) Tussen 1 oktober en uiterlijk 14 februari meldt de school aan via het stappenplan. 
1e ronde aanmelden 1 oktober - 31 januari 
NB. aanmelding/plaatsing in deze ronde vergroot de kans op een plek en plaatsing op locatie binnen top 3, indien aangegeven
2e ronde aanmelden 1 januari - 14 februari
NB bij aanmelding in 2e ronde is een top 5 gewenst. Bij meer aanmeldingen dan plekken, behoort uitloting tot de mogelijkheden.
Zie ook het tijdpad KP.

Klik hier voor het stappenplan

2) Download hier het officiële aanmeldformulier Kopklas
3) Voorscreening door de Kopklas vindt plaats op basis van de aangeleverde informatie/ OKIDOC
4) De leerling wordt uitgenodigd voor de meeloopmoment/toetsronde (zie bij veelgestelde vragen wat deze toetsronde inhoudt).
5) Indien gewenst wordt aanvullende informatie opgevraagd
6) De toelatingscommissie neemt een plaatsingsbesluit
7) De leerling ontvangt via de basisschool het plaatsingsbesluit (vóórdat de aanmeldweek VO afgelopen is)
8) Optioneel: De school of ouders geven een top 3 (bij aanmelding in de 1e ronde) of een top 5 (bij aanmelding in de 2e ronde) door
9) De groepsindeling en inschrijfformulieren worden half maart gemaild naar de basisschool
10) Na ontvangst van de formulieren wordt de leerling definitief ingeschreven bij de Kopklas en wordt OSO-overdracht gevraagd.

Wilt u meer informatie?
Klik hier voor uitgebreide informatie/het tijdpad aanmelding en inschrijving
De Kopklas