Aanmelden

Let op: De communicatie met de Kopklas, waaronder het aanmelden, verloopt via de basisschool van uw kind.
Aanmelden is mogelijk tot 17 februari.

Stap 1: Meestal is het de leerkracht van uw kind, die aan u de Kopklas heeft voorgesteld als mogelijk goede keuze. Soms komt het voorstel om uw kind aan te melden bij de Kopklas van u zelf uit. In beide gevallen:
- heeft u de website goed gelezen, samen met uw kind;
- past uw kind goed in het beschreven profiel van de ‘checklijst aanmeldingscriteria’ 
- staan uw kind én u achter de keuze voor de Kopklas.  
 
Stap 2: U gaat zo snel mogelijk (weer) in gesprek met de leerkracht of IB-er van de school van uw kind. Samen beslist u of uw kind werkelijk zal worden aangemeld bij de Kopklas.
 
Stap 3: De basisschool levert aan de Kopklas gegevens over het startniveau, motivatie, werkhouding en concentratie van uw kind. Soms vragen wij om extra informatie, zoals een IQ/CAPaciteiten test (hiervoor is uw toestemming nodig). 

Stap 4: De aangeleverde gegevens worden behandeld door de plaatsingscommissie van de Kopklas. Als de Kopklas voor uw kind een geschikte keuze lijkt, wordt uw kind uitgenodigd voor een toetsronde. Lees hier meer over in het hoofdstuk 'veelgestelde vragen'. 
 
Stap 5: Na de toetsronde hoort u via de leerkracht of uw kind is geplaatst bij de Kopklas. Als uw kind is geplaatst, doet hij/zij niet meer mee aan de centrale loting en matching. Meer informatie over de plaatsing vindt u hier.
 
Let op: indien uw kind niet geplaatst kan worden bij de Kopklas, dan bent u op tijd voor aanmelding op het VO.

 

De Kopklas