Plaatsing

In het proces van plaatsing zijn de volgende zaken van belang: 
 
  • Op alle locaties wordt gewerkt met dezelfde thema's. Het curriculum bestaat voor 80% uit taal. In principe maakt het qua aanbod dus niet uit waar een leerling geplaatst wordt. 
  • Per locatie worden maximaal 15 leerlingen geplaatst. Nadat duidelijk wordt hoeveel leerlingen er in totaal geplaatst worden (half maart), hoort de leerling via de leerkracht op welke school hij/zij naar de Kopklas zal gaan. 
  • We vertrouwen erop dat elke leerling blij is met de kans om naar de Kopklas te gaan, ongeacht de toegewezen locatie. Indien gewenst kunnen ouders een top 5 mailen naar info@kopklasamsterdam.nl. Het is doorgaans haalbaar om binnen deze top 5 te plaatsen. 
  • Om te komen tot een evenwichtige verdeling wordt bij de indeling van de groepen gekeken naar een aantal aspecten: 1) niveaus van leerlingen 2) aantal jongens/meisjes 3) maximaal 2 leerlingen van éénzelfde klas per groep 4) culturele achtergrond van leerlingen 5) in Nederland geboren/later in Nederland (terug)gekomen.
  • Een leerling die in de Kopklas geplaatst is, doet dit schooljaar niet mee aan de Centrale Loting en Matching. 
  • Via de school ontvangt de leerling een plaatsingsbrief en inschrijfformulieren. Deze worden samen met een uitdraai van het OKIDOC ingeleverd op de locatie waar hij/zij geplaatst is.
  • In de Kopklas krijgt de leerling een nieuw advies en doet hij/zij mee met de loting en matching, waarbinnen elke VO-school gekozen kan worden. Voorrang is mogelijk op de locatie waar Kopklas gevolgd is.
De Kopklas