Toelatingscriteria

In de Kopklas wordt hard gewerkt aan het inhalen van een taalachterstand. Leerlingen investeren een full time jaar.

Gezien het inhoudelijke karakter van de Kopklas is de bedoeling dat de aandacht van de leerkracht naar de taalontwikkeling uit kan gaan i.p.v. naar zaken die dit belemmeren (bv. sturing op gedrag, orde houden, sociaal-emotionele problemen).

Daarom is het belangrijk om als leerkracht/IB-er m.b.v. de aanmeldings-checklijst te bepalen of een leerling in aanmerking komt. Op die manier is duidelijk toe te lichten waarom de leerling baat kan hebben bij de Kopklas of waarom een leerling bijvoorbeeld niet aangemeld zou kunnen worden.

Klik hier voor de aanmeldingschecklijst

 

 

 
De Kopklas