Toelatingscriteria

In de Kopklas wordt hard gewerkt aan het inhalen van een taalachterstand. Leerlingen investeren een full time jaar.

Gezien het inhoudelijke karakter van de Kopklas is de bedoeling dat de aandacht van de leerkracht naar de taalontwikkeling uit kan gaan i.p.v. naar zaken die dit belemmeren (bv. sturing op gedrag, orde houden, sociaal-emotionele problemen). Een leerling moet niet leerkracht-afhankelijk zijn. Is een leerling dit wel, gelieve dan niet aan te melden. 

Daarom is het belangrijk om als leerkracht/IB-er m.b.v. de aanmeldings-checklijst (klik hier) te bepalen of een leerling in aanmerking komt. Op die manier is duidelijk toe te lichten waarom de leerling baat kan hebben bij de Kopklas of waarom een leerling bijvoorbeeld niet aangemeld zou kunnen worden. 

Ook is het belangrijk om de leeftijd van een leerling in de gaten te houden. Leerlingen kunnen prima 12 of 13 zijn in de kopklas, liever niet ouder. Is een leerling 14 aan het begin van de Kopklas, dan is hij/zij in principe 'te oud' om een jaar te investeren. Vijftien worden in een VMBO-T/MAVO brugklas is voor een leerling en voor het VO niet wenselijk. Voor leerlingen die later in Nederland gekomen zijn wordt soms een uitzondering gemaakt, mits zij een uitstroom perspectief H/V hebben. 

Aanmelden van groep 7 leerlingen is ook mogelijk. Voorwaarden:
- een leerling heeft de leeftijd om door te stromen;
- een leerling laat een duidelijke groei zien
- uitstroom naar theoretisch onderwijs is duidelijk mogelijk;
- beheersing basisvaardigheden rekenen (kerndoelen groep 8);
- volmondig aan de criteria op het gebied van gedrag, motivatie, werkhouding voldoen.

 

 

 
De Kopklas