Plaatsing

Klik hier om het kopklasaanmeldingsformulier te downloaden

Het volledig ingevulde formulier moet als bijlage ge-upload worden in het ELK en in Parnassys.

Zie voor aanmelden het stappenplan.
De Kopklas