Overdracht OSO en uitschrijven leerlingen

Voor leerlingen die naar de kopklas gaan de volgende stappen in Parnassys doorlopen worden:
- Alle relevante bijlagen toevoegen aan Parnassys, vooral het kopklasaanmeldingsformulier is van belang
Tabblad Onderwijs:
- Advies leerling wordt 'geen specifiek advies mogelijk
- Leerling uitschrijven per 31-7
- Reden uitschrijving is 'Kiest een andere basisschool' (de kopklas valt onder het PO)
- Brinnummer vervolgschool is Kopklas 13VH01 (13VH)
- Hierna het OSO klaarzetten en leerling klaarzetten alsware de leerling naar een andere PO school gaat
- Mail sturen naar info@kopklasamsterdam.nl dat het OSO klaarstaat
 
De Kopklas