Voordelen & Resultaten

In de Kopklas wordt gewerkt aan de Nederlandse de taalontwikkeling, zodat uw kind op zijn/haar passende VO-niveau kan uitstromen. Bijna al onze leerlingen stromen één, soms zelfs twee niveaus hoger uit in het Voortgezet Onderwijs. Hierdoor ‘wint’ uw kind die geïnvesteerde tijd aan het eind van de schooltijd dus terug. 

Uw kind zal tijdens de verdere schooltijd profiteren van alles wat hij of zij heeft geleerd in de Kopklas. Uw kind ontwikkelt namelijk:

  • een stevige basis en kennis van de Nederlandse taal
  • een grotere woordenschat
  • algemene kennis van de wereld
  • diverse strategieën om te leren
  • een leerhouding waarin 'fouten maken' als leermoment wordt gezien
  • het vermogen om kritisch naar zichzelf te kijken (zelfreflectie)
  • zicht op eigen groei
  • het formuleren van een eigen mening
  • meer zelfvertrouwen 
  • een stevige basis om mee van start te gaan in de brugklas


 
De Kopklas