Leerplicht, verzuim & verlof

Verzuim en te laat komen is niet gewenst gezien het tempo en het inhoudelijke karakter van de kopklas. 
Klik hier voor het verzuimprotocol

Zijn er omstandigheden waardoor een verlofaanvraag nodig is? 
Op deze site leest u alles over leerplicht en verlof

Voor het indienen van een verlofaanvraag, kunt u een formulier opvragen bij de docent. 
 
De Kopklas