Leerplicht, verzuim & verlof

Verzuim en te laat komen is niet gewenst gezien het tempo en het inhoudelijke karakter van de kopklas. 
Klik hier voor het verzuimprotocol

Zijn er omstandigheden waardoor een verlofaanvraag nodig is? 
Op deze site leest u alles over leerplicht en verlof

Voor het indienen van een verlofaanvraag, kunt u dit formulier downloaden en inleveren bij de docent. 
Let op: een verlofaanvraag moet aan de voorwaarden voldoen en dient 6 weken voorafgaand aan het verlof ingeleverd te worden.
 
De Kopklas