Jaarplanning en toelichting

Vakanties, studiedagen & andere bijzonderheden
Schooljaar 2021-2022

Per locatie kan de planning afwijken, details worden gecommuniceerd via de docent.

Start schooljaar*                     vanaf 23 augustus
Teambijeenkomst                   14 september
Teambijeenkomst                   6 oktober
Herfstvakantie                        18 oktober t/m 22 oktober
Studietweedaagse                  25/26 oktober
Teambijeenkomst                   16 november
Teambijeenkomst.                  16 december
Kerstvakantie                          27 december t/m 7 januari
Teambijeenkomst.                  4 februari
Voorjaarsvakantie                  21 februari t/m 25 februari
Studieweek                              28 februari t/m 4 maart
Studiedag AMOS                    18 maart
Teambijeenkomst                   28 maart
Goede vrijdag & Pasen          15 april t/m 18 april
Teambijeenkomst.                  19 april
Meivakantie**                         25 april t/m 6 mei
Teambijeenkomst                   25 mei
Hemelvaartsdag                     26 mei
Vrij dag na Hemelvaart          27 mei
Pinksteren                               6 juni
Teamdag                                  7 juni
Teambijeenkomst.                  23 juni
Evaluatiebijeenkomst.            12 juli
Zomervakantie                        14 juli t/m 26 augustus
 
Toelichting op de jaarplanning:
De taalinterventie Kopklas is heel intensief. Het tempo ligt hoog. In geval van verkort rooster of lesvrije dag, krijgen leerlingen zinvol werk mee naar huis.
- *verschilt per locatie, bericht via docent kopklas.
- ** de VO locatie is leidend voor de meivakantie. 
- Op studie/vergader(mid)dagen werkt uw kind (de hele dag of vanaf de grote pauze) thuis aan opdrachten. De taalontwikkeling loopt dus altijd door. 
- Wanneer een leerkracht ziek of afwezig is, werken leerlingen thuis totdat er vervanging is gevonden. 
- In overleg kan uw kind naar school komen om in de mediatheek te werken. 
- Gedurende het jaar worden extra thuiswerk data ingepland zodat de leerkracht in de gelegenheid is nieuwe leerlingen te ontvangen voor de toetsronde. 
- In de planning van de Kopklas kan geen rekening gehouden worden studie- of vrije dagen van de verschillende locaties. Het kan voorkomen dat de leerlingen een extra thuiswerkdag krijgen omdat de locatie dicht is.
- in sommige perioden wordt een verkort rooster aangehouden, dit verschilt per locatie. 

Communicatie rond vrije dagen, verkort rooster, thuiswerk en de planning per locatie verloopt via de docent.


 
De Kopklas