Jaarplanning en toelichting

Vakanties, studiedagen & andere bijzonderheden
Schooljaar 2022-2023

Per locatie kan de planning afwijken, details worden gecommuniceerd via de docent.

Start schooljaar*                     vanaf 29 augustus
Event PO-VO                          21 september
Teambijeenkomst                   27 september
Studie tweedaagse                 13 en 14 oktober
Herfstvakantie                        17 oktober t/m 21 oktober
Teambijeenkomst                   7 november
Teambijeenkomst                   29 november
Teambijeenkomst.                  20 december
Kerstvakantie                          26 december t/m 6 januari
Teambijeenkomst                   12 januari
Teambijeenkomst.                  6 februari
Voorjaarsvakantie                  27 februari t/m 3 maart
Studieweek                             6 maart t/m 10 maart
Teambijeenkomst                   28 maart
Goede vrijdag & Pasen          7 april t/m 10 april
Teambijeenkomst.                  11 april
Meivakantie**                         24 april t/m 5 mei
Hemelvaartsdag                     18 mei
Vrij dag na Hemelvaart          19 mei
Teambijeenkomst                   23 mei
Teambijeenkomst                   31 mei
Pinksteren                               29 mei
Verkort rooster                        12 t/m 15 juni
Landelijke Kopklasdag            16 juni
Teambijeenkomst.                   6 juli
Laatste officiële lesdag           14 juli
Evaluatiebijeenkomst.            18 juli
Afrondingsdagen                    18-20 juli
Zomervakantie                        24 juli t/m 1 september
 
Toelichting op de jaarplanning:
De taalinterventie Kopklas is heel intensief. Het tempo ligt hoog. In geval van verkort rooster of lesvrije dag, krijgen leerlingen zinvol werk mee naar huis.
- *verschilt per locatie, bericht via docent kopklas.
- ** de VO locatie is leidend voor de meivakantie. 
- Op studie/vergader(mid)dagen werkt uw kind (de hele dag of vanaf de grote pauze) thuis aan opdrachten. De taalontwikkeling loopt dus altijd door. 
- Wanneer een leerkracht ziek of afwezig is, werken leerlingen thuis totdat er vervanging is gevonden. 
- In overleg kan uw kind naar school komen om in de mediatheek te werken. 
- Gedurende het jaar worden extra thuiswerk data ingepland zodat de leerkracht in de gelegenheid is nieuwe leerlingen te ontvangen voor de toetsronde. 
- In de planning van de Kopklas kan geen rekening gehouden worden studie- of vrije dagen van de verschillende locaties. Het kan voorkomen dat de leerlingen een extra thuiswerkdag krijgen omdat de locatie dicht is.
- in sommige perioden wordt een verkort rooster aangehouden, dit verschilt per locatie. 

Communicatie rond vrije dagen, verkort rooster, thuiswerk en de planning per locatie verloopt via de docent.


 
De Kopklas