Jaarplanning en toelichting

Vakanties, studiedagen & andere bijzonderheden
Schooljaar 2023-2024

Per locatie kan de planning afwijken, details worden gecommuniceerd via de docent.
Het is belangrijk ook de toelichting onderaan lezen. 

Start schooljaar*                     vanaf 4 september
Teambijeenkomst**                 26 september
Studie tweedaagse                 19 & 20 oktober
Herfstvakantie                         24 oktober t/m 28 oktober
Teambijeenkomst                   14 november
Scholen Arena***                    17 & 18 november 
Studiedag                                1 december
Teambijeenkomst                    19 december
Kerstvakantie                          25 december t/m 5 januari
Studiedag                               24 januari
Teambijeenkomst                   13 februari
Voorjaarsvakantie                  19 februari t/m 23 februari
Studiedag/teamoverleg          26 en 27 februari 
Teambijeenkomst                   13 maart
Teambijeenkomst                    26 maart
Goede vrijdag & Pasen           29 maart t/m 1 april
Studiedag                               17 april
Meivakantie                             29 april t/m 10 mei
Pinksteren                               20 mei
Teambijeenkomst                    21 mei
Teambijeenkomst                    5 juni
Landelijke Kopklasdag            17 juni
Kennismakingsdagen VO****  25 & 26 juni
Start eindpresentaties             1 juli
Teambijeenkomst                    4 juli
Laatste officiële lesdag           12 juli
Evaluatiebijeenkomst              16 juli
Afrondingsdagen                     15 t/m 19 juli
Zomervakantie                        22 juli t/m  30 augustus
Start schooljaar '24-'25           2 september 
  
Toelichting op de jaarplanning:
De taalinterventie Kopklas is heel intensief. Het tempo ligt hoog. In geval van verkort rooster of lesvrije dag, krijgen leerlingen functioneel en zinvol werk mee naar huis.
* verschilt per locatie, bericht via docent kopklas.
** Op studie/vergader(mid)dagen werkt uw kind (de hele dag of vanaf de grote pauze) thuis aan opdrachten. De taalontwikkeling loopt dus altijd door. 
*** Op tijd aanmelden is belangrijk als je de scholenArena wil bezoeken. Meer informatie volgt in oktober. 
**** Dag en tijd is per VO-school/locatie verschillend. 

Belangrijk om te weten:
- De Kopklas huurt lokalen op het VO en heeft in deze school geen mogelijkheden voor opvang door andere docenten. 
- Wanneer een leerkracht ziek of afwezig is, werken leerlingen thuis totdat er vervanging is gevonden. 
- In overleg kan uw kind naar school komen om in de mediatheek te werken.
- Gedurende het jaar worden extra thuiswerk data ingepland zodat de leerkracht in de gelegenheid is nieuwe leerlingen te ontvangen voor de toetsronde. 
- In de planning van de Kopklas kan geen rekening gehouden worden studie- of vrije dagen van de verschillende locaties. Het kan voorkomen dat de leerlingen een extra thuiswerkdag krijgen omdat de locatie dicht is.
- in sommige perioden wordt een verkort rooster aangehouden zodat er voldoende tijd is voor oa. adviesgesprekken, dit verschilt per locatie. 

Communicatie rond vrije dagen, verkort rooster, thuiswerk en de planning per locatie verloopt via de docent.


 
De Kopklas