Algemeen

De kopklas is gehuisvest op verschillende locaties van het Voortgezet Onderwijs. De Kopklas huurt een lokaal in deze school. 
Via de website kun je een algemene indruk krijgen van de school. Na de Kopklas kun je voorrang krijgen op deze locatie. Een andere VO school kiezen na de Kopklas is ook mogelijk.

Locaties schooljaar 2022-2023
West
Het Marcanti College
Nieuw-West
Het Hervormd Lyceum West - 2 groepen
Oost
Het Pieter Nieuwland College
Spinoza 21st
Noord
Het Over-Y College
Zuidoost
De OSB
Zuid/Buitenveldert
De CSB

Van te voren kan geen locatie toegezegd worden. De indeling kan pas gemaakt worden als bekend is hoeveel leerlingen er geplaatst zullen worden (half maart).

Indien gewenst kunt u een top 3 mailen naar info@kopklasamsterdam.nl
Het lukt meestal te plaatsen binnen de top 3.


 
De Kopklas