Algemeen

De kopklas is gehuisvest op verschillende locaties van het Voortgezet Onderwijs. De Kopklas huurt een lokaal in deze school. Het kan zijn dat een VO school aangeeft geen plek meer te hebben voor het jaar erna. Op het laatste moment kunnen daarom wijzigingen ontstaan in onze locaties. 
Via de website kun je een algemene indruk krijgen van de school. Na de Kopklas kun je voorrang krijgen op deze locatie. Een andere VO school kiezen na de Kopklas is ook mogelijk.

Locaties schooljaar 2024-2025
West
Het Marcanti College
Nieuw-West
Het Hervormd Lyceum West 
Oost
Het Pieter Nieuwland College
Terra Nova
Noord
Het Over-Y College
Zuidoost
De OSB
Zuid
Zuiderlicht College

Van te voren kan geen locatie toegezegd worden. De indeling kan pas gemaakt worden als bekend is hoeveel leerlingen er geplaatst zullen worden (half maart).

Indien gewenst kunt u een top 3 mailen naar info@kopklasamsterdam.nl
Het lukt meestal te plaatsen binnen de top 3 indien een leerling in de eerste ronde is aangemeld (voor 19 januari). 
In de tweede ronde, tot 17 februari is een top 5 nodig. 


 
De Kopklas