Toelatingscriteria

Toelatingscriteria

Een leerling kan worden toegelaten tot de Kopklas als hij aan de volgende voorwaarden voldoet.
Klik hier voor het format 'Hoe herken ik een Kopklasleerling?'

De leerling:
  • wil zelf graag een betere basis voor de Nederlands taal
  • de leerling zit met zijn advies al tegen minimaal T/MAVO aan (B/K adviezen zijn alleen onder bijzondere omstandigheden mee te nemen in de aanmeldingsprocedure)
  • is meertalig opgevoed of is Nederlandstalig en heeft onder bepaalde omstandigheden een achterstand opgelopen
  • kan in potentie mavo, havo of vwo aan
  • heeft een sterke motivatie om te leren en een goede werkhouding
  • heeft een laag schoolverzuim
  • heeft geen problemen op sociaal-emotioneel gebied of gedragsproblemen
  • is niet dyslectisch (zie uitgebreide toelichting onderaan de pagina)
  • is rekenkundig goed
 
Verder is het belangrijk dat de ouders betrokken zijn en achter de keuze staan om naar de Kopklas te gaan.
Qua leeftijd en sociaal-emotionele ontwikkeling moet er nog een jaar basisonderwijs mogelijk en wenselijk zijn voor de leerling.

Tijdens de toelatingsprocedure vindt er een screening plaats. Dat gebeurt op basis van de LOVS. Uit de screening moet duidelijk naar voren komen dat de resultaten voor taal achterblijven ten opzichte van de rekenresultaten. Het kan zelfs voorkomen dat op taal extreem laag en op rekenen heel hoog gescoord wordt. 

Toelichting op criterium m.b.t. dyslexie:
Het kan zijn dat er pas laat in de schoolloopbaan van de leerling dyslexie gediagnosticeerd is waardoor een leerling niet heeft kunnen profiteren van de juiste aanpak. Hierdoor kan een algehele achterstand ontstaan zijn. Voor deze leerlingen kan het heel goed zijn om een jaar te investeren in de taalontwikkeling om deze achterstand in te lopen. Wat wel van belang is om met de leerling en de ouders te bespreken de Kopklas zich richt op de taalontwikkeling en dat er niet wordt ingezet het aanpakken van dyslexie. Bij twijfel, overleg is altijd mogelijk!
 
De Kopklas