Advies

Advies

Bij de aanmelding voor de Kopklas speelt de basisschool een cruciale rol. Leerlingen worden namelijk voorgedragen op advies van de leerkracht en IB-er. De school signaleert of een kind in aanmerking komt voor een Kopklas. Dit gebeurt met behulp van toetsresultaten en observaties van werkhouding en gedrag van het kind. De leerling zelf moet ook gemotiveerd zijn om naar de Kopklas te gaan. De leerkracht gebruikt deze gegevens om een onderbouwd advies te geven aan de ouders van de leerling. Als de ouders akkoord gaan wordt de leerling bij  Kopklas aangemeld. Bij de aanmelding vindt een ‘voorscreening’ plaats, op basis van de toetsgegevens en de informatie over het kind. Onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen ook al na groep 7 doorstromen.

Uit de voorscreening blijkt of een kind plaatsbaar is. Is dat het geval, dan wordt het uitgenodigd voor een van de toetsrondes, die meestal vanaf december plaatsvinden. Op basis van de resultaten in de toetsronde wordt bepaald of een leerling daadwerkelijk geplaatst kan worden. Dan volgt er ook nog een gesprek met de toelatingscommissie. Het doel van dit grondige selectieproces is om alleen die leerlingen toe te laten die echt baat hebben bij het onderwijs van de Kopklas. En die zelf sterk gemotiveerd zijn om een jaar lang keihard te werken.
Als een kind niet mag deelnemen aan de Kopklas, wordt dit tijdig gecommuniceerd aan de basisschool. Wij proberen kinderen te plaatsen op een locatie zo dicht mogelijk bij hun woonadres. 
De Kopklas