Voorwaarden om mee te doen

Voorwaarden om mee te doen

De Kopklas is bedoeld voor meestal meertalige leerlingen die een taalachterstand hebben in het Nederlands. Bijvoorbeeld leerlingen die in Nederland zijn geboren en in Nederland het basisonderwijs hebben gevolgd, maar thuis geen Nederlands spreken. Het kunnen ook kinderen zijn die op latere leeftijd vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen. Soms zijn het kinderen uit een Nederlands gezin die om een specifieke reden een taalachterstand hebben opgelopen. Om mee te mogen doen aan de Kopklas zijn er een paar voorwaarden
  • de leerling is gemotiveerd om een jaar te investeren in zijn/haar (algemene) ontwikkeling van het Nederlandse taal.
  • de leerling heeft een advies richting VMBO-T, HAVO of VWO maar kan na de Kopklas een hogere uitstroom bereiken.
  • de leerling is bereid om een jaar hard te werken en heeft een goede huiswerkhouding
  • de leerling heeft bij instroom een gemiddeld tot hoog niveau. Leerlingen met een B/K advies die in Nederland geboren zijn, komen niet in aanmerking voor de Kopklas. Alleen bij hoge uitzondering worden leerlingen met een B/K advies meegenomen in de aanmeldingsprocedure.
  • bij leerlingen met een K advies worden LAT-gegevens opgevraagd. Het capaciteiten onderzoek wordt ter aanvulling opgevraagd. 
  • de leerling verzuimt weinig.
  • de leerling heeft geen grote sociaal-emotionele en/of concentratieproblemen.
  • U staat als ouders staan achter de keuze voor de Kopklas.
  • Waar mogelijk, hebben de leerling en ouders minimaal één van onze open dagen bezocht.
De Kopklas