Jaarplanning

Vakanties, studiedagen & andere bijzonderheden
Schooljaar 2020-2021

Zie ook de toelichting!
Per locatie kan de planning afwijken, details worden gecommuniceerd via de docent.

Start schooljaar                      18, 19 augustus: verschilt per locatie (bericht via docent kopklas)
Vergadering                            7 september
Studietweedaagse                  28 en 29 september
Herfstvakantie                        12 oktober t/m 16 oktober
Vergadering                            3 november
Vergadering                            9 december
Kerstvakantie                          21 december t/m 1 januari
Vergadering                            21 januari
Voorjaarsvakantie                   22 februari t/m 26 februari
Studieweek                             1 maart t/m 5 maart
Landelijke netwerkdag            26 maart
Goede vrijdag & Pasen           2 april t/m 5 april
Vergadering                            8 april
 
*Toelichting periode rond meivakantie -> de VO locatie waar de kopklas gehuisvest is, is leidend voor de tweede week van de meivakantie.
Het kan de week voor 3 t/m 7 mei zijn of de week erna. In het begin van het jaar is de planning per locatie bekend.
 
Koningsdag                             27 april
Meivakantie (incl. bevr.dag)   3 mei t/m 7 mei (alle locaties)*
Hemelvaartsdag                     13 mei
Vrij dag na Hemelvaart          14 mei
 
Pinksteren                              24 mei
Verkort rooster                      7 juni t/m 11 juni
Vergadering                            6 juli
 
Zomervakantie                       8 juli t/m 20 augustus
 
Toelichting op de jaarplanning:
De taalinterventie Kopklas is heel intensief. Het tempo ligt hoog. Wanneer er een vrije (mid)dag is, zullen de leerlingen altijd zinvol werk mee naar huis krijgen.
 
- Op studie/vergader(mid)dagen werkt uw kind (de hele dag of vanaf de grote pauze) thuis aan opdrachten. De taalontwikkeling loopt dus altijd door. 
- Wanneer een leerkracht ziek of afwezig is, werken leerlingen thuis totdat er vervanging is gevonden. 
- In overleg kan uw kind naar school komen om in de mediatheek te werken. 
- Gedurende het jaar worden extra thuiswerkdata ingepland zodat de leerkracht in de gelegenheid is nieuwe leerlingen te ontvangen voor de toetsronde. 
- In de planning van de Kopklas kan geen rekening gehouden worden studie- of vrije dagen van de verschillende locaties. Het kan voorkomen dat de leerlingen een extra thuiswerkdag krijgen omdat de locatie dicht is.
 
Communicatie rond vrije dagen en de planning per locatie verloopt via de docent.

 

De Kopklas