Hoe werkt de Kopklas

Hoe werkt de Kopklas

De leerkracht van de basisschool van uw kind signaleert of een leerling in aanmerking komt voor de Kopklas. Hij ziet bijvoorbeeld dat uw kind eigenlijk beter zou kunnen presteren, maar door zijn taalachterstand gehinderd wordt. De leerkracht overlegt hierover met de Intern Begeleider. Op basis daarvan geeft hij u een onderbouwd advies. Als u akkoord geeft, wordt uw zoon of dochter door de basisschool aangemeld bij de Kopklas.
 
Niet elke leerling die wordt aangemeld, wordt ook daadwerkelijk geplaatst. Er vindt een toelatingsprocedure plaats, waarin verschillende zaken bekeken worden. Wat de werkhouding is van de leerling bijvoorbeeld, en hoe gemotiveerd hij is. Elk jaar vanaf december zijn er toetsrondes, waar uw kind als hij is aangemeld voor wordt uitgenodigd. De leerling wordt dan getoetst en geobserveerd. Het is ook heel belangrijk dat u als ouders achter de keuze voor de Kopklas staat. Op basis van alle gegevens bepaalt de toelatingscommissie of een leerling kan beginnen aan de Kopklas. U krijgt hierover tijdig bericht. Wij geven alle leerlingen uitsluitsel over plaatsing voordat de inschrijfdatum op het VO verstreken is. Kan een leerling niet geplaatst worden, dan bent u nog op tijd om hem of haar aan te melden bij een andere VO-school.
 
Wij proberen kinderen te plaatsen op een locatie zo dicht mogelijk bij hun woonadres.
 
Sommige ouders zijn bang dat hun kind een jaar verliest door de Kopklas. Het is waar dat een leerling door mee te doen aan de Kopklas een jaar langer doet over de schoolperiode na de basisschool. Maar uit de gegevens blijkt dat leerlingen die de Kopklas hebben gevolgd later meer kans hebben om hun opleiding af te maken en een hoger diploma halen. Dat vergroot hun toekomstkansen, en is de investering van een jaar zeker waard. 
De Kopklas