Wat leer je in de Kopklas

Wat leer je in de Kopklas


In de Kopklas ben je bijna de hele dag op een leuke en uitdagende manier met taal bezig. We werken met een speciaal ontwikkeld curriculum (programma). Dit programma bestaat uit 10 thema’s waar alles aan opgehangen wordt: woordenschat, begrijpend lezen, spelling, schrijven, technisch lezen, spreken en luisteren. Ook is er veel aandacht voor de lees- en leerstrategieën. Binnen de thema’s speelt wereldoriëntatie een grote rol. Een brede kennis van de wereld is namelijk belangrijk voor je ontwikkeling.
In de Kopklas lezen we elke dag. Veel kinderen zeggen na hun Kopklasjaar, dat ze lezen echt leuk zijn gaan vinden.
 
Het is belangrijk dat je rekenvaardigheden voldoende tot goed zijn. We houden dit vak namelijk wel bij, maar leren er geen nieuwe dingen bij. Naast taal en rekenen krijg je een keer per week Engels en gymnastiek.

 
 
De Kopklas