Voor wie is de Kopklas

Voor wie is de Kopklas?

Je komt in aanmerking voor de Kopklas als je:
  • een taalachterstand hebt
  • voldoet aan het startniveau van de Kopklas
  • goed kunt rekenen
  • gemotiveerd bent om een jaar te investeren om je Nederlands te verbeteren
  • Een goede werkhouding hebt
  • Heel hard wilt werken
  • Je voldoet aan de criteria zoals beschreven in de scholengids (of format op de site)
 
Het is ook belangrijk dat je ouders achter de keuze voor de Kopklas staan.
 
Bijna alle kinderen die naar de Kopklas gaan, zijn in Nederland geboren. Veel leerlingen in de Kopklas spreken thuis geen Nederlands of hebben lang in het buitenland gewoond. De Kopklas is ook bedoeld voor leerlingen uit Nederlandse gezinnen die door specifieke omstandigheden een taalachterstand hebben opgelopen.
De Kopklas