De toetsronde

De toetsronde is onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Na een eerste screening van het OKIDOC volgt de toetsronde. Via jouw basisschool zul je een uitnodiging ontvangen een week voordat de toetsronde plaatsvindt.

De toetsronde bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Symbolische toets: deze toets bestaat uit 45 vragen, waarvan je er minimaal 28 goed moet maken.
2. Rekentoets: deze bestaat uit rijtjes van 5 sommen (zonder verhaaltje). We toetsen +, -, x, :, %, afstand, deel-geheel, oppervlakte/omtrek en kommagetallen.
3. Schriftelijke opdracht: bij deze opdracht kijken we hoe goed je kunt schrijven, hoe de kwaliteit van jouw werk is en waarom je graag naar de Kopklas wil.
4. Gespreksronde: in kleine groepen maken we kennis met jou en hopen we meer over jou te weten te komen. Na deze toetsronde wordt alle informatie besproken en kijken we of je geplaatst kan worden in de Kopklas.

Na de toetsronde worden alle gegevens besproken en volgt het plaatsingsbesluit. Zodra dit besluit genomen is, ontvangt de basisschool bericht. 

De groepsindeling wordt gemaakt zodra bekend is hoeveel leerlingen in Amsterdam geplaatst zullen worden. Deze indeling volgt in maart. 
Heb je een plek in de Kopklas, gefeliciteerd met deze unieke kans!!
Je hoeft dit jaar nog niet mee te doen aan de loting & matching, dat komt pas een jaar later. 
De Kopklas